De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Afgraving? PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 25 januari 2013 06:42

Op bijgesloten foto kunt u zien dat, terwijl archeologe mevrouw Claudia Kraan van het NAAM aan het onderzoeken is, de projectontwikkelaars gewoon aan het afgraven zijn.

Hans Stadt

Curaçao