De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Cedille PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 30 januari 2013 08:03

MEN HEEFT een oplossing bedacht voor de ontbrekende cedille op Wilhelminaplein CURAÉAO letters!

HENK PASMAN

Curaçao