De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Onze gevangenis
Onze gevangenis PDF Afdrukken E-mail
maandag, 18 februari 2013 08:02

DE GEVANGENIS staat constant in het nieuws. Het doel van de vrijheidsstraf te ondergaan in de gevangenis staat ter discussie. De gemeenschap heeft weinig vertrouwen in ons gevangeniswezen. En toch was het de bedoeling indertijd om een modelgevangenis te bouwen om de veroordeelden een betere toekomst te bieden. Nederland heeft indertijd 70 miljoen gulden ter beschikking gesteld om te geraken tot een moderne gevangenis die aan de tijd zou voldoen. De minister van Justitie van die tijd liet de Amerikaanse firma Wackenhut een gebouw neerzetten dat niet voldeed. Wij denken aan de enquêtecommissie onder leiding van de arts Middelhof na de dood van Komproe inzake het functioneren van de gevangenis die thans overvol is. Wat is er geworden van de resultaten van deze enquête?

JOHAN OLDENBOOM

Curaçao