De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Open brief aan premier Hodge
Open brief aan premier Hodge PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 20 februari 2013 06:34

GEACHTE HEER Hodge als antwoord op uw nationale rede: In uw nationale rede afgelopen maandag, vroeg u de bevolking om vertrouwen te hebben. Meneer Hodge, nu wil ik u even een spiegel voorhouden.

1. U zit met uw regering op stoelen zonder één stem van het volk. U bent daar geplaatst via een vuil politiek spel waar de bevolking geen weet van noch inbreng in had. Het idee van een zakenkabinet is niet slecht maar alles werd langs het volk om gedaan zonder dat in te lichten tijdens de verkiezingen. Het simpele feit bestaat dat er nu geen democratisch gekozen regering in het Fort zit.

2. Als men als burger uw Fort opbelt, krijgt men een medewerker(ster) aan de telefoon die het vertikt een andere taal te spreken dan Papiaments. Als burger hoeft ondergetekende u er toch niet op te attenderen dat er een Landsverordening bestaat; officiële talen, 28 maart 2007, 14-6-2007 (P.B. 2007, no. 39) en 10-10-2010 (A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87). Deze zegt, ondergetekende citeert; Artikel 2. De officiële talen zijn het Engels, het Nederlands en het Papiaments. Dat maakt dat uw personeel sterk in gebreke blijft en zelfs volgens ondergetekende strafbaar en discriminerend.

3. Als u en uw medewerkers, inclusief parlement niet eens brieven, faxen of mails beantwoorden over onze jeugd en kinderen, om welke redenen dan ook, is het voor ondergetekende als burger moeilijk nog aan te nemen dat u geloofwaardig bent. Deze manier van handelen bevestigt direct het sociaal beleid dat al 25 jaren beloftes maakt maar absoluut geen acties laat zien.

Heer Hodge, hoe kan ondergetekende als burger van het land Curaçao vertrouwen hebben in wat u doet met uw eigen volk? Als uw mensen brieven uit het hart en ziel geschreven niet beantwoorden? Brieven die gaan over onze jeugd en kinderen, over onze toekomst. En als uw beleid alles omvat wat geld is, maar zeer weinig sociaal en alles wat jeugd is links laat liggen, dan is er weinig reden om u en uw mensen geloofwaardig te vinden. U denkt simpel puur aan geld, niet aan de mens en de jeugd. Kortom niet aan onze toekomst! En dat, heer Hodge, is een zeer kwalijke zaak.

U beloofde de burgers een ‘paradijs’ in het einde van uw rede. Een woord dat alleen een luchtverplaatsing was uit uw mond, daar u niet weet wat een paradijs is. Een paradijs hangt en staat niet met geld en bezit. Een paradijs bestaat uit begrip, menselijkheid en liefde. Een paradijs is ‘samen’ voor het goede opkomen en dat meneer Hodge zijn duidelijk niet uw plannen noch die van de vorige regeringen.

Toch hoopt ondergetekende, als burger van het land Curaçao eens wat menselijks te mogen zien vanuit de politiek. Laten we hopen dat de democratie weer eens terug zal keren op dit eiland. Met deze brief hoopt ondergetekende uw ogen te openen: niet alleen ondergetekende, maar een groot deel van de bevolking ziet weinig of geen heil in uw manier van werken en zeker niet in die van de achterliggende politiek. We zijn mensen meneer Hodge, geen zaak en zeker geen beleggingspapieren!

Met de meest positieve energie wil ondergetekende u veel wijsheid toewensen en een vriendelijke Bándabouse groet,

 

JOHN BASELMANS

Curaça