De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Nieuw hospitaal op terrein Sehos? Arme patiënt
Nieuw hospitaal op terrein Sehos? Arme patiënt PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 22 februari 2013 07:31

VANMORGEN HOORDE ik dat de coalitie het eens zou zijn over de nieuwbouw van het hospitaal op het terrein van het Sehos. Dat had de Extra gemeld. Het zou een enorme fout zijn. In de eerste plaats blijft het ziekenhuis dan in de propvolle binnenstad, terwijl alle ruimte voorhanden is aan de Jan Noorduynweg, wat ook voor mensen van Bándabou een stuk dichterbij is. Bovendien gaan de voorstanders van bouw op het Sehos-terrein voorbij aan het ernstige bezwaar dat, wanneer de afbraak van een vleugel en de bouw van een nieuwe bezig is, de patiënten die in het andere deel liggen te maken krijgen met dagelijks sloop- en bouwlawaai en met het stof, dat lekker door de shutters naar binnen waait. Dat zal het herstel flink bevorderen! Ik hoop dat ik tijdens de bouw niet opgenomen hoef te worden. Dan maar een nieuw ziekenhuis in het Amstelmoeras.

 

FRANS BAKKER

Curaçao