De Amigoe behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, te corrigeren of anderzins redactioneel te bewerken en in te korten. Brieven, die maximaal 600 woorden mogen bevatten, moeten zijn voorzien van naam en woonplaats. Het adres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd, maar zijn nodig ter verificatie. Gelieve brieven te sturen naar redactie@amigoe.com.

Home Ingezonden Ingezonden Open brief aan premier Hodge (2)
Open brief aan premier Hodge (2) PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 22 februari 2013 07:31

IN DE ‘Open brief aan premier Hodge’, geschreven door John Baselmans (Amigoe van 20 februari), is de wereld op zijn kop gezet. De regering-Hodge wordt verweten zonder een stem van het volk in Forti te zitten. Waar slaat dit op? In ons type parlementaire democratie kiezen wij helemaal geen regeerders. We kiezen volksvertegenwoordigers. Het is de verantwoordelijkheid van het staatshoofd, in ons geval de gouverneur, erop toe te zien dat er een regering is die de steun heeft van een meerderheid van de volksvertegenwoordiging. Het zou ook veel beter zijn als alle gekozen volksvertegenwoordigers doen wat van hen verwacht wordt: namelijk ons in het parlement vertegenwoordigen en te zorgen dat er een regering is die handelt in het publieke belang. Als een regering twee jaar lang een financieel wanbeleid voert, dient het parlement die regering naar huis te sturen en ervoor te zorgen dat er een regering komt die resoluut financiële orde op zaken stelt. Dat is in het publieke belang en met name in het belang van de kwetsbare groepen die John Baselmans noemt.

 

BREDE KRISTENSEN

Curaçao