Home Service Service Algemeen Uitgeverij Amigoe N.V.’s auteursrecht en copyright
Uitgeverij Amigoe N.V.’s auteursrecht en copyright PDF Afdrukken E-mail

Auteursrecht voorbehoud Amigoe.com

Op de inhoud en vormgeving (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen) van de website Amigoe.com, rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht.

Alle rechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van Amigoe.com worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Uitgeverij Amigoe N.V.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Amigoe N.V. niet toegestaan om (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving van Amigoe.com over te nemen, op te slaan, openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren. Hieronder wordt mede, maar niet limitatief begrepen: scannen, in meervoud printen, kopiëren, opnemen, op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, verhuren, archiveren, rubriceren of indexeren, uitlenen, embedden, opnemen in een frame of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, publiekelijk voor te dragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook.

Het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van Amigoe.com door andere nieuwsbladen en tijdschriften, al dan niet op hun websites, is verboden, tenzij voor het overnemen van het genoemde materiaal de voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Amigoe N.V. is verkregen.

Voor het verkrijgen van toestemming voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en vormgeving van Amigoe.com stuurt u een e–mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van hetgeen u wenst te gebruiken tezamen met uw factuurgegevens. In het geval toestemming wordt verleend, zal dit altijd geschieden onder de voorwaarde van bronvermelding.

Het linken naar artikelen op de site van de Amigoe.com mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie op Amigoe.com behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren op Amigoe.com en in alle uitgaven van Uitgeverij Amigoe N.V. en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden van Uitgeverij Amigoe N.V.

Uitgeverij Amigoe NV respecteert de rechten van alle houders van auteursrechten. Gelieve de uitgever op de hoogte te stellen indien het vermoeden bestaat dat Amigoe.com inbreuk maakt op het auteursrecht van derden.

Uitgeverij Amigoe N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de Amigoe.com in al haar verschijningsvormen.

Uitgeverij Amigoe NV
Kaya Fraternan di Skerpene z/n
Willemstad, Curaçao
Tel. (+5999) 767-2000
Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.